Home   Artists: D   D.D.E.   Ugress Print     Save    Mail     
D.D.E.: Ugress lyricsnska m ei plen snn som nabo'n min har
Korr kunn' sett ut stolan min om vr'n
Gikk ls med jordlass og trillbr og spade
Du dven det vart mytji og r'n

Det mangla itj p rd I fra vennan min
Om sandsjikt og gjdsel og kalk
Stod p haue I skit I fra morra te kveld
sg perfekte haga over alt

Men uansett s kjem det opp ugress
gjdsle og kalke og luke som gal
For uansett kjem det opp ugress overalt
Det eneste no itj har prvd e salt

Det stod mellom plen eller asfalt og singel
Men stolt' for my' p moder natur
Plenfr ment' det stod p sekken
Va det eller jorda som vart sur

Om itj'n bli som har trudd og itj det vil ha
Bli allting s mytji finar om gr no'n skritt ifra